Strategia działania

EEI chce stać się liderem w budowie i kompleksowym zarządzaniu biogazowniami rolniczymi w Polsce.

Strategicznym celem krótkoterminowym na najbliższe 3 lata jest oddanie do użytku około 20 biogazowni, które zostaną zbudowane zarówno na zlecenie inwestorów branżowych i finansowych jak tez samodzielnie przez EEI.

Jednocześnie dzięki zgromadzonemu doświadczeniu biznesowemu oraz kontaktom z polskimi gminami i samorządami, EEI stawia sobie za cel długoterminowy zbudowanie stabilnego i odpornego na wahania koniunktury biznesu, który przyniesie swoim akcjonariuszom stabilny i pewny zwrot z inwestycji przez wiele lat.
Cel ten pomoże z pewnością zrealizować bardzo duża elastyczność, która jest podstawą polityki firmy zarówno w stosunku do gmin i producentów rolnych jak i do partnerów energetycznych. EEI jest w stanie realizować projekty biogazowe zarówno samodzielnie jak i na zlecenie dużych firm energetycznych lub też w formie spółek z producentami rolnymi, gminami, właścicielami ziemi czy innymi firmami widzącymi potencjał w posiadaniu udziałów w biogazowni.

.