Misja

Misją firmy jest propagowanie idei pozyskiwania energii w procesie przyjaznym środowisku naturalnemu i dążenie do ochrony zasobów naturalnych. Misję realizujemy budując biogazownie rolnicze, które nie tylko wykorzystują do produkcji energii odpady z przemysłu rolniczego i spożywczego, ale przede wszystkim dają gminom niezależność i stabilizacje energetyczną, a podmiotom inwestującym w budowę biogazowni stabilny i wieloletni zysk.