Współpracownicy

Beata Biega

Doktorantka II roku Studiów Doktoranckich Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakładzie Geologii Stosowanej i Geochemii Uniwersytetu Wrocławskiego (praca doktorska: „Analiza izotopowa δ13C jako wskaźnik do kontroli ścieżek metanogenezy”). Absolwentka Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Wrocławskim (praca magisterska: „Wyznaczenie warunków maksymalnej wydajności fermentacji osadów ze zbiorników Włocławskiego i Sulejowskiego” w ramach grantu badawczo – rozwojowego  MNiSW R1205602).

Stypendystka projektu „Przedsiębiorczy doktorant – inwestycja w innowacyjny rozwój regionu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL 8.2.2), Studenckiego Programu Stypendialnego Urzędu Miasta Wrocławia (rok akademicki 2011/2012) oraz stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyniki w nauce (rok akademicki 2009/2010).

W trakcie studiów aktywnie działała w Kole Naukowym Studentów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2011 r. jest członkiem Rady Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zainteresowania skoncentrowane wokół odnawialnych źródeł energii, a w szczególności produkcji biogazu, jak również gospodarki odpadami.

  • Dyplom za zajęcie II miejsca w VII Międzynarodowym Studenckim Sympozjum Naukowym „Między Biotechnologią, a Ochroną Środowiska” Interdyscyplinarne Spotkanie Młodych PrzyrodnikówDyplom (1269)