Oferta

Dzięki zgromadzonemu doświadczeniu biznesowemu kluczowych osób pracujących w EEI firma oferuje pełen zakres usług związanych z uruchomieniem i eksploatacją biogazowni.
EEI dzięki unikalnemu doświadczeniu swoich pracowników oraz indywidualnemu podejściu do każdego Klienta jest w stanie zaproponować szereg usług podmiotom różniącym się wielkością, charakterem biznesu i potrzebami.

Wachlarz usług EEI obejmuje:

  • Doradztwo i analizę dotyczącą budowy biogazowni w określonej lokalizacji – nasz zespół przeanalizuje możliwości postawienia inwestycji na wskazanym przez Klienta terenie, sprawdzi możliwości pozyskania substratów niezbędnych do funkcjonowania instalacji biogazowej oraz zweryfikuje możliwości odsprzedaży pozyskanej energii.
  • Projektowanie instalacji biogazowych
  • Doradztwo w zakresie dostępnych technologii budowy i eksploatacji biogazowni – nasz zespół doskonale zna rynek producentów komponentów do budowy instalacji biogazowej jak również potrafi doradzić doświadczonego wykonawcę robót budowlanych.
  • Przeprowadzenie czynności związanych z otrzymaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych koniecznych do uruchomienia budowy biogazowni.
  • Realizacja i zarządzanie całym procesem wybudowania i uruchomienia biogazowni na dowolnym etapie rozwoju na zlecenie inwestora zewnętrznego (w ramach tej usługi EEI przejmuje zarzadzanie projektem zarówno takim z uzyskanym pozwoleniem na budowę jak i zupełnie od podstaw, gdy nie ma jeszcze pozwolenia na budowę ani wybranej działki pod przyszłą biogazownię.
  • Doradztwo w zakresie pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania oraz otrzymania dotacji unijnej na budowę instalacji biogazowej.
  • Realizacja biogazowni pod klucz – EEI pełni przy tej usłudze funkcję inwestora zastępczego.
  • Zarządzanie wszystkimi procesami w biogazowni po jej uruchomieniu (usługa ta obejmuje zarówno serwis samych urządzeń jak i zabezpieczenie ciągłości dostawy substratów niezbędnych do produkcji biogazu; w ramach tej usługi EEI zapewnia również nadzór biotechnologiczny nad procesami zachodzącymi w biogazowni).