Biogazownie rolnicze – ciekawe artykuły

OZE – ciekawe artykuły

„Fakty i mity o odnawialnych źródłach energii” – M. Ćwil, T. Podgajniak Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej, Prezentacja z konferencji „Energia odnawialna szansą dla gmin” z dnia 20.02.2013 r.

„Poprawa stanu środowiska poprzez wykorzystanie możliwości zagospodarowania odpadów na Dolnym Śląsku” – A.Król. M.Żebrowski, B.Biega Esperotia Energy Investments SA, Prezentacja z konferencji „Partnerstwo publiczno – prywatne w inwestycjach termicznego przetwarzania odpadów na przykładzie firmy E.ON Energy from Waste Polska” z dnia 27.02.2013 r.

 

Biogazownie rolnicze – ciekawe artykuły

 

Fermentacja metanowa – czyli jak i z czego powstaje biogaz w biogazowni – autor Beta Biega

Substraty do produkcji biogazu na przykładzie wybranych biogazowni rolniczych – autor Beta Biega

(Artykuł zamieszczony: Beata Biega, Substraty do produkcji biogazu na przykładzie wybranych biogazowni rolniczych [w] Marcin Kuczera [red.] Młodzi naukowcy dla Polskiej Nauki 5. CreativeTime, 2012, s. 22 – 31; )

Polityka energetyczna a biogazownie rolnicze w województwie dolnośląskim – autor Beta Biega

(Artykuł zamieszczony: Beata Biega, Polityka energetyczna a biogazownie rolnicze w województwie dolnośląskim [w] Marcin Kuczera [red.] Nowe trendy w naukach przyrodniczych 2. CreativeTime, 2012, s. 60 – 69;)

 

Artykuł dostępne do pobrania w formacie pdf.