Walne Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esperotia Energy Investments SA po przerwie w dniu 31 lipca 2017 roku – dokumenty:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esperotia Energy Investments SA w dniu 30 czerwca 2017 roku – dokumenty:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esperotia Energy Investments SA w dniu 28 lipca 2015 roku – dokumenty:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esperotia Energy Investments SA w dniu 30 czerwca 2015 roku – dokumenty:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esperotia Energy Investments SA w dniu 30 czerwca 2014 roku – dokumenty:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esperotia Energy Investments SA w dniu 28 czerwca 2013 roku – dokumenty:

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Esperotia Energy Investments SA w dniu 5 lutego 2013 roku – dokumenty: