Raporty ESPI

2017
Data Numer Raport
2017-07-04 3/2017  Informacja o Akcjonariuszach posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzenia (712)
2/2017  uchwały podjete na Zwyczajnym Walnym Zgromadzenie (677)
 Tresc uchwal ZWZA (684)
2017-05-31 1/2017  Raport bieżący (707)
 Ogłoszenie zarządu (716)
 Projekty uchwał (749)
 Formularze (823)
 Formularz prawa głosu (734)
 Liczba akcji glosów (740)
2015
Data Numer Raport
2015-07-02 2/2015 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Esperotia Energy Investmnets SA (1436)
Projekty uchwał (1384)
Informacja o ogólnej liczbie akcji (1417)
Formularz dla pełnomocnika (1440)
2015-06-03 1/2015 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA (1394)
Projekty_uchwal_na_ZWZA (1425)[download id="433"]
Formularz dla pełnomocnika (1435)
2014
Data Numer Raport
2014-07-14 3/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Esperotia Energy Investments S.A. w dniu 14 lipca 2014 rokuWykaz akcjonariuszy uprawnionych do głosowania na ZWZ (1794)
2014-07-01 2/2014 Ogłoszenie przerwy na ZWZA (1788)
2014-06-23 1/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments S.A.Ogoszenie o zwołaniu WZA (1709)[download id="425"]Informacja o ogólnej liczbie akcji (1754)
Formularz dla pełnomocnika (1743)
2013
Data Numer Raport
2013-07-02 6/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Esperotia Energy Investments S.A. w dniu 28 czerwca 2013 roku
2013-06-24 5/2013 Wykaz akcjonariuszy uprawionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Esperotia Energy Investments SA
31-05-2013 4/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments S.A.
07-02-2013 3/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Esperotia Energy Investments S.A. w dniu 5 lutego 2013 roku.
29-01-2013 2/2013 Wykaz akcjonariuszy uprawionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Esperotia Energy Investments SA
10-01-2013 1/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments S.A.
2012
Data Numer Raport
29-11-2012 12/2012 Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
29-11-2012 11/2012 Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
29-11-2012 10/2012 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
24-07-2012 9/2012 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
23-07-2012 8/2012 Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
23-07-2012 7/2012 Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym
23-07-2012 6/2012 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
18-07-2012 5/2012 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
18-07-2012 4/2012 Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
18-07-2012 3/2012 Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
18-07-2012 2/2012 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
13-07-2012 1/2012 Uzyskanie dostępu do systemu ESPI