Powstanie największa biogazownia rolnicza w Polsce

Do końca 2013 roku, potrwa budowa największej w Polsce biogazowni rolniczej, której moc wynosić będzie 3,2 MW. Biogazownia powstanie w woj. kujawsko-pomorskim. Inwestycja o wartości 65 mln zł zostanie w połowie sfinansowana ze środków unijnych w ramach wsparcia z I naboru do działania 9.4 „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.zielona-energia.cire.pl/st,6,315,item,57487,1,0,0,0,0,0,za-65-mln-zl-wybuduja-najwieksza-biogazownie-w-kraju-32-mw.html

Źródło: www.zielona-energia.cire.pl

11.10.2011