Przewodnik po programach NFOŚiGW 2014

Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opublikowano “Przewodnik po programach priorytetowych 2014”. Rolą Przewodnika po programach priorytetowych jest prezentacja w skróconej formie oferty programowej NFOŚiGW na rok 2014. W Przewodniku opisano pokrótce zakres poszczególnych programów priorytetowych, wskazano potencjalnych beneficjentów programu, tryb składania wniosków oraz formę i warunki dofinansowania.

Przewodnik do pobrania na stronie internetowej: www.nfosigw.gov.pl/publikacje/dokumenty-programowe#przewodnik

Źródło: www.nfosigw.gov.pl/

17.12.2013