Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W środę (17.04.2013) podczas Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozmawiano o budżecie na rolnictwo i rozwój wsi w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Tematem prezentowanych materiałów było również stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej 2014-2020 oraz wstępne założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jak podaje portal reo.pl Ministerstwo rolnictwa przewiduje wsparcie dla odnawialnych źródeł energii (OZE) w przygotowywanym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

Nie znamy jeszcze szczegółowych założeń planu, jednak będą one nastawione na wspieranie inwestycji między innymi projektów dotyczących oszczędnego gospodarowania energią i wodą. Beneficjentami programu będą gospodarstwa rolne.

Źródło: www.reo.pl/ministerstwo-rolnictwa-przewiduje-wsparcie-oze-w-prow-2014-2020, www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Kierownictwo-MRiRW-na-posiedzeniu-Sejmowej-Komisji

19.04.2013